CiAK116296
Ciona sequence
Peptide
MTMRSENMYTTIRTNDFLSSQGRSSTISKGYRSISKAITDTTRGGTSGAT
EFFDELPKELQCPKCGDLFDRPVLLSCSHTLCMDCAEDAIEYAELELKQR
RRFSCPICRSAIKYNATGIESLPRNINIEEAVARFKKEGKSHYPVCDQHA
AFKMEMLMWCEECKVNICPLCAVGDEHKQHKITPMQVVEKFQRIKRRLKN
TKDALNEEIDVLGESIVKQQKIVYDLNEKAKELRLKVDQECDEMIAQIEK
RRKSMYADVDKALNGKREKPDKKIETLRSQFTKMQVLTIQIQEVLEVKDA
KDFIDTFNINGLPGKLQDMGKYIQSAcc. no. AK116296
 


BACK to index